กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561

ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 60 อัตรา ในตำแหน่งผู้บังคับสุนัข สังกัด กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติ
1. ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. เป็นทหารกองหนุน อายุ 18 – 30 ปี
3. วุฒิ ม.3
4. เพศชาย

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง ณ ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

add comment