กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
(1) ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 8 อัตรา
(3) ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน 3 อัตรา
(4) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 3 อัตรา
(5) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 2 อัตรา
(6) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
(7) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(8) ตําแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
(9) ตําแหน่งนายช่างเทคนิค จํานวน 1 อัตรา
(10) ตําแหน่งนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ