แนวข้อสอบกรมชลประทาน/กรมคุมประพฤติ/กรมบังคับคดี/กรมราชทัณฑ์/กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/กรมการค้าต่างประเทศ/กรมการค้าภายใน

5.แนวข้อสอบกรมชลประทาน/กรมคุมประพฤติ/กรมบังคับคดี/กรมราชทัณฑ์/กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/กรมการค้าต่างประเทศ/กรมการค้าภายใน